Filazana manjo - Estera RAKOTO

fp esteraRakoto
"Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao.Eny hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy; fa ny asany manaraka azy"
 
Sitraky ny Rainy ny niantsoany ny mpanompony, Ramatoa Estera RAKOTO, tamin'ny marainan'ny alahady 3 febroary, teny amin'ny hopitaly.
Ny fandaminana dia mbola hampitaina amintsika amin'ny fotoana manaraka.
Hampodiana any an-tanindrazana ny vatana mangatsiaka.
Mifampitondra am-bavaka isika rehetra 

"Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit car leurs œuvres les suivent" 

Dieu le père a rappelé Sa bien-aimée : Nenitoa Estera RAKOTO. Elle nous a quitté, au matin du dimanche 3 février à l'hôpital.
Nous vous transmettrons la suite de l'organisation.
La famille souhaite rapatrier le corps.
Soyons unis en prière.
 
--
 
Afin d'aider la famille, une cagnotte leetchi est disponible :
Si vous souhaitez envoyer un courrier, vous pouvez le faire à l'adresse :
Mr DEBION Alexandre , 16 rue des canuts - 69730 GENAY
Si vous souhaitez y joindre un chèque, vous pouvez le faire à l'ordre de Mr RAKOTO Clément.