DIMANCHE DE LA CHORALE

Chorale feon'ny fahazavana - FPMA Lyon

Merci Seigneur pour ce dimanche de la chorale; nous avons pu glorifier, chanter ton Nom et partager la bonne nouvelle dans la joie et la paix! Merci pour toutes tes bénédictions !

Merci à vous tous qui avez été nombreux à venir partager ce moment avec nous et nous soutenir dans nos actions spirituelles! Soyez bénis abondamment!

Bonne semaine à tous!

Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous.

ImprimerE-mail

Fiantsoana Fiofanana Fitantanana ara-bola

Miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompo,

Ny Filoha ny Faritany : Tiana Razafindrabe
Ny Mpitandrina Mpandrindra : Jeannot Randrianandrasana
Sy ny Birao rehetra

 Ho an'ny mpitandrina, ny filoha sy ny mpiandraikitra tafo sy mpiandraikitra sampana
Ho an'ny mpiandraikitra sampana iraisana
eto amin'ny faritany Atsimo atsinanana.

Tompoko

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesoa Kristiy Tompontsika.

Ho tohin'ny fihofanana fitantanambola tany Nice tamin'ny 29 martsa teo, izay natrehan'ny mpihofana 30 avy amin'ny tafo efatra eto amin'ny faritany, dia ho averina ho tanterahana amin'ny Sabotsy 27 septambra izao izany.

Lire la suite

ImprimerE-mail

FISAORANA CHOEURUNI (Komity)

"Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon' Andriamanitra ao amin' i Kristy Jesosy, ho anareo" (1 Tesaloniana 5 : 18)

Ry havana malala ao amin'ny Tompo,
Izany no voalohanteny entina misaotra sy midera an'Andriamanitra, tamin'ny nahatanterahantsika ny fandraisana ny Choeur Uni 2014 teto Lyon.

Misaotra ny Tompo tokoa isika noho ny fiantrany sy fanatrehany fa tontosa ny asa rehetra natao tamin'izany, eny fa na dia teo ihany koa aza ny tsy fahanaterahana samihafa.

Lire la suite

ImprimerE-mail

Fpma Lyon : Toriteny

Eto amin'ity Pejy ity no toerana ahafantsika miverina mihaino ireo Toriteny tao amin'ny FPMA LYON.

 

  Novambra 2014

 - Toriteny Alahady 23 Novambra 2014 (James Danielson ANDRIANAVALONA)

 - Toriteny Alahady 16 Novambra 2014 (Chorale Feon'ny Fahazavana)

 - Toriteny Alahady 02 Novambra 2014 (Pasteur Clément RAKOTO)

Lire la suite

ImprimerE-mail