Krismasy 2017 - Noël 2017

Miarahaba anao,

Indro ny fandaminana rehetra momba ny Krismasy eto @ FPMA Lyon.

Alahady 24 desambra :
    @ 4 ora :
        Fanompompivavahana
        Fandraisana ireo Mpandray vaovao

        Famangina manjo : ny Mpitandrina sy ny fianakaviany

        Hisy Fandraisana ny fanasan’ny Tompo

    @ 8 ora :
        Fanompompivavahana miaraka @ Vazaha EPUdF

    Aorian’izany :
        Fiaraha-misakafo : samy mitondra ny sakafo sahaza azy ny tsirairay.
        Echanges de cadeaux : mividy cadeau 2 euros ianao farafahakeliny, dia iny no homenao olona hafa.
        Arbre de noël handraisan’ny sampana rehetra anjara.
        Doodle hanoranatao ny anaran’ireo rehetra handray anjara ao @ tokatranonao (isan’olona) :
            https://doodle.com/poll/y98pnztwst7xdhv3

Alatsinainy 25 desambra :
    @ 3 ora sy sasany :
        Fanompompivavahana
        Hisy Fandraisana ny fanasan’ny Tompo

Izany fotoana rehetra izany dia ho atao ao @ EPTM Vaulx-en-Velin.
Raha misy fanontaniana ianao, aza misalasala miantso an’i Mirindra @ 06 88 81 87 53

Bonjour,

Ci-dessous le programme de Noël de la FPMA Lyon.

Dimanche 24 décembre :

    à 16h00 :
        Début du culte
        Consécration des nouveaux Mpandray
        Saint Cène

    à 20h00 :
        Culte avec les français de l’EPUdF

    Après cela :
        Diner à partager tous ensemble. Attention, chacun apportera son diner.
        Echanges de cadeaux. Il faudra acheter un cadeau de 2 euros minimum, et celui-ci sera à échanger.
        Soirée arbre de noël avec la participation de tous les sampana.
        Doodle pour l’inscription (attention à inscrire toutes les personnes de ton foyer)
            https://doodle.com/poll/y98pnztwst7xdhv3

Lundi 25 décembre :
    à 15h30 :
        Début du culte
        Saint Cène

Tous ces événements auront lieu à l’EPTM Vaulx-en-Velin
Pour plus amples informations, n’hésite pas à contacter Mirindra au 06 88 81 87 53

ImprimerE-mail