Fivoriana SLK - fananganana Birao

Fivoriana SLK amin ny alalan' ny visio conférence 
Alakamisy 15 Oktobra 2020 amin ny 8 ora alina 
Lien : https://us04web.zoom.us/j/9118582775?pwd=ZkRBWk83K01OQXZrZmtnWG9zRHB3UT09

Ordre du jour :
- Fananganana birao 
- Fandaminana fikarakarana ny tokotanim piangonana 
- Samihafa

Imprimer