FPMA - application mobile

Ho fanatsarana hatrany ny fifandraisana eto anivon’ny FPMA dia mahafaly ny mampahafantatra antsika fa noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia vita soamantsara ny Application FPMA France izay efa azo alaina avy eo amin’ny Google Play Store.
Efa andalana ihany koa ny ahazoana izany ao amin’ny Apple Store.
 
L'application  FPMA France est désormais disponible sur Google Play Store.
La version IOS est en-cours.

Imprimer