Dimanche 11 Novembre : 2ème fête des récoltes

"Koa valombelona aho, fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany, no nanomezany" 
(II Kor 8.3)
 
Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au delà de leurs moyens" 
2 Cor 8.3
Manasa antsika mbola hifarimbona amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanantontosana ny lavanty "VOKATRY NY TANY", rahampitso alahady 12 novambra 2017 aorian'ny fanompoam-pivavahana
 
Afaka mandray anjara isika amin'ny 
 
- fanolorana ireo entana hamidy : vokatry ny tany na entana hafa (raisina manomboka amin'ny 14ora30 eto am-piangonana
- fandraisana anjara amin'ny fividianana ireo entana 
Voninahitra ho an'Adriamanitra irery ihany.
 
Nous vous invitons à prendre part au Dimanche de la fête des récoltes "PRODUITS FRAIS DE LA TERRE", mais d'autres spécialités également... ce dimanche 12 Novembre après le culte.
 
Vous pouvez participer sous forme de dons et/ou à la vente aux enchères.
Nous sommes à votre disposition dès 14h30 pour réceptionner vos dons
 
 
A Dieu seul la gloire

ImprimerE-mail

Zaikabe Nasionaly Lasy SAP/KNPL

«Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. »

 

Kolosiana 3, 2

 

      Io tenin’ny apostôly Paoly ho an’ny Kristiana tany Kolosia (tanàna ao amin’ny faritr’i Frygia, akaikin’i Laodikia sy Hierapoly, sahabo ho 200 km avy eo Efesosy) io no isan’ny nofidina ho teny faneva amin’izao Zaikabe sy Lasy SAP/KNPL  hataontsika FPMA izao. Nisehoam-pahasahiranana maro teo anivon’ny Fiangonana. Tsy àry voatanisantsika eto ireo, fa ny vontoatiny dia ny fampifangaroana sy fijery ny raharaha araka ny fisainanan’ny olona amin’ny fiainam-panahy eo anivon’ny Fiangonana. Ankoatra ny fananarana omen’ny apôstôly amin’ny maha-ray aman-dreny azy, dia zava-dehibe ny ijoroany ho vavolombelona, araka ny hita eo amin’ny Kolosiana 1, 9, hoe : «Izany no tsy itsaharanay mivavaka ho anareo, hatramin'ny andro nandrenesanay ny aminareo. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony ianareo, ka homena ny fahendrena amam-pahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny Fanahy Masina.» Ny hita tany Efesosy sy Laodikia izay akaiky azy, nampitandremany ny tao Kolosia ihany koa mba tsy ho  hita fa: « nihemotra tamin'ilay fitiavanao tany am-boalohany ianao…Fantatro ny asanao; fantatro fa tsy mangatsiaka tsy mafana ianao; satriko ianao mangatsiaka na mafana. » Apokalypsy 2, 4 ; 3,15.  Mety ho zava-misy eto anivon’ny FPMA, eo amin’ny fijoroantsika  ho vavolombelona eo anivon’ny fiaraha-monina misy antsika ankehitriny, amin’ny fifaneraserana amin’ny Fiangonana rahavavy, izany. Hoy ny apôstôly nampieritreritra : «Azo atao ny zavatra rehetra,

Lire la suite

ImprimerE-mail

Antso SVK - 6 desambra 2014

svk

Fiantsoana Fivoriana

Hasaina isika vehivavy rehetra,na mpikambana izany na tsia ho tonga hanatrika ny fivoriana fanao isam-bolan'ny SVK ny asabotsy 6 desambra 2014 manomboka amin'ny 2 ora sy sasany ka hatramin'ny 4 ora sy sasany eto amin'ny EPTM Vaulx en Velin.

Ny ray aman-dreny mpitandrina no hitondra fampianarana mialohan'ny fivoriana.

Marihina fa hisy atelier fanaovana gâteau amin'io andro io koa ireo rehetra maniry hanatrika izany dia tsara raha tonga amin'ny 1 ora sy sasany.

Tsy mitondra fitaovana fa penina sy taratasy dia ampy.

Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra.

Birao SVK

ImprimerE-mail

Alahadin'ny STK 2014

LOGOSTK

Faly mirahaba anareo ny Sampana Tanora Kiristianina.

Ho fialana amin'ny barquette mahazatra dia faly izahay manasa anareo amin'ny sakafom-piralahiana izay ataonay ny Alahady 07 desambra 2014 izao amin'ny 1 ora tolakandro mialohan' ny fitaom-pivavahana.

Ny fandraisana anjara dia 11€ ary afaka manoratra anarana sahady any amin'i Ndriana, Jessica, Fabie na Carmelle.

Ho aminareo anie ny fiadanan'ny Tompo

EPTM VAULX EN VELIN

 

ImprimerE-mail