Krismasy 2017 - Noël 2017

Miarahaba anao,

Indro ny fandaminana rehetra momba ny Krismasy eto @ FPMA Lyon.

Alahady 24 desambra :
    @ 4 ora :
        Fanompompivavahana
        Fandraisana ireo Mpandray vaovao

        Famangina manjo : ny Mpitandrina sy ny fianakaviany

        Hisy Fandraisana ny fanasan’ny Tompo

    @ 8 ora :
        Fanompompivavahana miaraka @ Vazaha EPUdF

    Aorian’izany :
        Fiaraha-misakafo : samy mitondra ny sakafo sahaza azy ny tsirairay.
        Echanges de cadeaux : mividy cadeau 2 euros ianao farafahakeliny, dia iny no homenao olona hafa.
        Arbre de noël handraisan’ny sampana rehetra anjara.
        Doodle hanoranatao ny anaran’ireo rehetra handray anjara ao @ tokatranonao (isan’olona) :
            https://doodle.com/poll/y98pnztwst7xdhv3

Alatsinainy 25 desambra :
    @ 3 ora sy sasany :
        Fanompompivavahana
        Hisy Fandraisana ny fanasan’ny Tompo

Izany fotoana rehetra izany dia ho atao ao @ EPTM Vaulx-en-Velin.
Raha misy fanontaniana ianao, aza misalasala miantso an’i Mirindra @ 06 88 81 87 53

Bonjour,

Ci-dessous le programme de Noël de la FPMA Lyon.

Dimanche 24 décembre :

    à 16h00 :
        Début du culte
        Consécration des nouveaux Mpandray
        Saint Cène

    à 20h00 :
        Culte avec les français de l’EPUdF

    Après cela :
        Diner à partager tous ensemble. Attention, chacun apportera son diner.
        Echanges de cadeaux. Il faudra acheter un cadeau de 2 euros minimum, et celui-ci sera à échanger.
        Soirée arbre de noël avec la participation de tous les sampana.
        Doodle pour l’inscription (attention à inscrire toutes les personnes de ton foyer)
            https://doodle.com/poll/y98pnztwst7xdhv3

Lundi 25 décembre :
    à 15h30 :
        Début du culte
        Saint Cène

Tous ces événements auront lieu à l’EPTM Vaulx-en-Velin
Pour plus amples informations, n’hésite pas à contacter Mirindra au 06 88 81 87 53

ImprimerE-mail

Fisoratana anarana

Fisoratana anarana, recensement 

Afin de mettre à jour la liste des paroissiens de la FPMA Tafo Lyon, nous procédons à un recensement des membres.
Toutes les personnes membres de la FPMA Lyon sont invitées à remplir la fiche d'informations.

Cette fiche a aussi pour but de renouveller toutes les listes utilisées pour les activités de l'Eglise :
- Pour les communications des nouvelles
- Pour mener le culte
- Pour les lectures bibliques
- Pour les prédications
- Pour l'élection des diacres

 

Vous pouvez aussi utiliser ce même lien pour effectuer les modifications éventuelles d'adresses 

Remplir la fiche de recensement

ImprimerE-mail

Message du pasteur

Pasteur Clément RAKOTO

Dila izay ny Taona 2015. Maro ny zava-nitranga nandritra izany taona iray manontolo izany : ny nahafaly, ny nahasosotra, ny nampalahelo koa aza. Efa nisantarantsika mianakavy indray ity ny Taombaovao 2016 tamin’ny alalan’ny Fanokanana sy Fandraisan-tanana ny diakona sy ny Mpiandraikitra Sampana eto amin’ny Fiangonana. Vaninandro hafa indray izao no mivelatra eto anoloantsika. Fampahatsiahivana ny Fahazavana tokony horaisina no hafatra nampahatsiahivin’ny Krismasy, hatramin’ny Taombaovao, izay nandraisantsika ny Tenin’Andriamanitra nentin’ny Filohan’ny FPMA.

Hoan’ny Fiangonana, hoan’ny tsirairay avy
Amin’ny tonon-taona toy itony tokoa mantsy no anombohantsika, ianarantsika mampihatra izay fampianarana, fanamboarana, fanitsiana, fanatsarana, sns…Midika izany hoe :mandeha amin’ny Fahazavana izany isika izao rehefa nohazavain’ny Krismasy 2015. Izany tokoa ve ? Ny Fahazavana iainantsika mpino no Fahazavana iainan’ny Fiangonana, saingy raisintsika mpino aloha izany mba hahatonga azy ho raisin’ny Fiangonana.

Vokany eo amin’ny endriny, toetrany
Raha sanatria tsy mandray izany isika, dia tsy afaka handray kosa ny Fiangonana. Raha sanatria koa ny sasany ihany no mandray ary ny hafa kosa tsy mandray dia maloka ila izany ny Fiangonana. Araka izany dia mazava hoazy fa mitombo ny aizina ao aminy raha tsy taitra ny tompon’andraikitra tokony hitondra Fahazavana ho azy. Mbola sehatry ny Asa anatin’ny Fiangonana izany, nefa fantatsika tsara fa izao tontolo izao dia tokony ho any ivelan’ny Fiangonana. Izao endri-javatra izao no manazava amintsika ny fiangonana miady an-trano indraindray : ny sasany mazava ary te hijanona hoamin’izany ; ny hafa kosa maizina ka te hijanona hoamin’izany.

Lire la suite

ImprimerE-mail

Histoire

TANTARAN’NY FPMA - LYON

1. Daty niorenan’ny Tafo :

Isan’ireo Tafo niorina ho FPMA hatrany am-boalohany ny FPMA – Lyon. Niato anefa ny fisiany teo anelanelan’ny taona 1976 sy 1980. Tamin’ny andro Fiakarana (Ascension) 1981 indray no “fahateraham-baovaony”.

Espace-Bancel-Lyon

 

Lire la suite

ImprimerE-mail

Présentation

La Fpma de Lyon croit en JESUS CHRIST, SEIGNEUR et DIEU, UNIQUE SAUVEUR selon les Saintes Ecritures. Elle a pour objectifs le développement et le plein épanouissement de ses membres selon l’Esprit de Dieu. Sa mission est d’annoncer l’Evangile de Jésus Christ. 

Le CONSEIL PAROISSIAL, (son organe d’administration)

  • met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale des membres Responsables
  • veille sur la vie spirituelle et financière de la paroisse ainsi que sur ses actes de témoignages

Lire la suite

ImprimerE-mail