VOKATRA 1 - taona 2022

2022 03 06 11h58 11

"Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire." Jean 15:5

Comme prévu dans notre calendrier d'Église, le dimanche 20 mars 2022 prochain sera dédié à la première fête des récoltes (vokatra) de cette année. Il s'agit d'un moment important pour notre vie d'Église puisque les dons collectés à cette seule occasion représentent plus de 20% de notre budget de fonctionnement.

Ainsi dès à présent, vous pouvez contribuer à cette fête en procédant à vos commans via le lien suivant : 

Participer au VOKATRA I

Les paiements se feront exclusivement lors de la livraison, soit le samedi 19 mars 2022 , soit le dimanche 20 mars 2022 après le culte. Les horaires exacts seront communiqués ce dimanche lors des annonces.

La FPMA Lyon vous remercie infiniment pour les efforts consentis pour la gloire du Seigneur.
Soyez rassurés que Dieu rendra au centuple tout ce que vous ferez pour lui.

Imprimer E-mail

Filazana manjo - FLME Lyon, fianakaviana RAMARIJAONA

"Sambatra ny Maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao. Eny hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy;  fa ny asany manaraka azy"
 (Apokalipsy 14: 13 )
 
Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ilazàna amintsika fa :
Ny Ray aman-dreny 
Katekista Obermond RAMARIJAONA 
dia nodimandry ny alatsinainy 7 Febroary 2022, rehefa nivahiny 64 taona teto antany.
 
Hisy fiarahana miombom-bavaka ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fankaherezana ny fianakaviana  ao amin'ny
Chapelle n'ny  Centre funéraire Boudrier
31, rue Lavoisier 
38.300 Bourgoin-Jailleu  
 
Ny fotoana dia manomboka amin'ny 5 ora hariva ary mifarana amin'ny 8 ora alina.
Ny fandaminana rehetra  manaraka dia ho ampitaina amintsika miandalana eto. 
 
Amin'ny anaran'ny Fianakaviana, Fitandremana Grenoble,  Fiangonana FLME Lyon, Pastora, Komity ary ny mpiara-mivavaka rehetra. 
Contacts :  06.09.45.95.41 na 06.72.83.40.49
 

Fotoampivavahana

Ireo fotoampivavahana ho fisaorana sy fankaherezana ny fianakaviana dia hatao ny :
- Alarobia 9 febroary, @ 5 ora sy sasany hariva ka hatr@ 8 ora alina. Ny Pastora RAZANALISY Daniel no hitondra ny Tenin'Andriamanitra.
- Alakamisy 10 febroary, @ 5 ora sy sasany hariva ka hatr@ 8 ora alina. Ny Pastora RAZANALISY Daniel no hitondra ny Tenin'Andriamanitra.
- Alahady 13 febroary, @ 4 ora hariva any @ FLME Lyon.

Famangiana

Aorian'ny fotoampivavahana ny alarobia sy alakamisy.
Ny sabotsy sy ny andro manaraka dia any an-tokatranon'ny fianakaviana (antsoy ny 06.09.45.95.41 na 06.72.83.40.49)
Ny alatsinainy 15 febroary ny andro farany hahitana ny razana ao @ Centre funéraire.

Famangian'ny FPMA Lyon

Aorian'ny fotoampivavahana ny alakamisy 10 febroary. Isika mpiangona rehetra izay afaka no hiaraka eny an-toerana hamangy amin'ny anaran'ny fiangonana. Raha ny vinavina dia tokony manomboka @ 7 ora latsaka eo ho eo isika mpiangona, no handrasana eny an-toerana. Rehefa feno isika sy malalaka ny fotoana dia ho afaka hiroso @ famangiana isika.

Toerana

Centre funéraire Bourdier
31, rue lavoisier
38.300 Bourgoin-Jailleu

Fotoampivavahana fanaovam-beloma farany

Alohan’ny hiaingan’ny vatana mangatsika hody any antanindrazana
Alakamisy 17 febroary 2022, manomboka amin’ny 10 ora maraina tsy diso
Ao amin’ny 12, rue Fénelon, 69006 Lyon
Mitondra ny fotoana : Pastora Dr HABBERSTAD RAKOTONDRAZAKA (Filoha SPFLME)

Imprimer E-mail