Assemblée Générale 2020

Antsoina ny mpikambana rehetra ato @ny FPMA Lyon @ fivoriana Assemblée Générale ny alahady 27 septambra 2020 ho avy izao, aorian'ny fotoampivavahana @ 3 ora sy sasany ao @ EPTM.
Ho dinihana @ io :
- Toe-bola 2019
- Teti-bola 2020
- Fijoroan'ny Sampana Lehilahy Kristiana

Tous les membres de la FPMA Lyon sont conviés à l'Assemblée Générale du dimanche 27 septembre 2020, après le culte qui commencera à 15h30.
Ordre du jour :
- Bilan 2019
- Budget 2020
- Mise en place du Sampana Lehilahy Kristiana

Imprimer E-mail