• Accueil
  • Enseignement
  • Ny hazo fijalian'i Kristy, ny fahasoavany ary ny vokany (Gal 2.20, Efes 2.10)

Ny hazo fijalian'i Kristy, ny fahasoavany ary ny vokany (Gal 2.20, Efes 2.10)

 

27ème Convention Fifohazana FPMA

Ny hazo fijalian'i Kristy, ny fahasoavany ary ny vokany (Gal 2.20, Efes 2.10)

Dr Péri Rasolondraibe

Imprimer E-mail