[ Formation SAP ] - Ny Fanompoan'ny Mpiandry araka ny Soratra Masina. Fampiharana tamin'ny andron-dRainisoalambo » Pst Clément RAKOTO

Faly Miarahaba anareo ao amin’ny Tompo, mpanatrika fampianarana isak’Alarobia 20h00

Faly mampatsiahy ny fampianarana SAP (mpampianatra sy mpiandraikitra) / KNPL (lojistika) izao Alarobia 21 Apr @ 20h00 - 21h00.

Ny SORITR’ASAM-PIANGONANA no mampianatra: Past RAKOTO Clément – Mpampianatra SAP - Pasteur FPMA LYON
Ny Lohahevitra: « Ny Fanompoan'ny Mpiandry araka ny Soratra Masina. Fampiharana tamin'ny andron-dRainisoalambo »
Support de formation : Asan'ny mpaminany.pdf

Arahina, Alim-bavaka Vina Mpitandrina matihanina 21h-21h30 (tsy miova ny ligne tel sy code, toy ny isaky ny alarobia faha-telo eo amin’ny volana)

Connexion : par téléphone au 01 70 48 90 28, avec le code 76229328 #
La Traduction simultanée par téléphone au 01 70 48 90 28, avec le code 3138217 # (même numéro de téléphone mais avec un code différent)
 
Misy fandraisam-peo (enregistré) mandrakariva ny fampianarana : https://fpma.church/sap-knpl/
 
Komity Nasionaly Projet Laika (KNPL)
Rafidinarivo JS (Fidy)

Imprimer E-mail

Formation Visioconférence - Mener un culte

Le samedi 3 octobre, à partir de 17h00 jusqu'à 19h00 ** , le pasteur Clément RAKOTO fera une formation sur "comment mener un culte?".

Cette formation s'adresse d'abord aux personnes inscrites pour mener les cultes à la FPMA Lyon. Ce sera l'occasion pour vous de revoir les différents points.
Elle s'adresse aussi aux personnes souhaitant découvrir et pourquoi pas s'inscrire dans la liste dite ci-dessus.
Et enfin, elle peut aussi concerner toute l'église, à titre d'information et de connaissance.

Ainsi, toute l'église est invitée à cette formation en visio conférence.

Lien formation * : https://meet.google.com/wfc-thys-wpa
S
upport de formation : LitorjiaFPMA.pdf

(*) Pour suivre la formation, il vous faudra un ordinateur avec un micro ou un smartphone (app google meet)
(**) Le komity se déroulera, en visioconférence, de 19h00 à 20h00 après la formation

Imprimer E-mail

Boky nosoratan'i Pasteur Zozo RANDRIAMANANTSOA

Ry havana,

Ampitoimboina aminareo anie, ny Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andreiamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo.

Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia vita soamantsara ny boky izay nosoratan’i Pasteur Zozo Randriamanantsoa na dia teo aza ny fahasarotana rehetra noho ny toe-pahasalamany. Azo atao ny manao commande isa-tafo ary ampitaina amin’ny Mpitandrina Mpisolo toerana Fara Rajarisoa eto Nice izany. Izy moa dia sady vaomiera rahateo. Misy ny fiche de suivi hanoratana ny boky lafo izay alefanay isa-tafo ihany koa. Manentana sady mangataka anareo izahay fa sady fahatsiarovana no fandraisana anjara izany.

Mifanandrify indrindra izao fotoana hamoahana ny boky izao amin’ny tsingerin-taona faha 54 nahaterahany koa izany rehetra izany dia isaorana an’Andriamanitra.

« Ary na inona na inona no ataonareo, dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'olona. » Kolosiana 3/23

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho aminareo ny Fiadanany.
Ny Mpitandrina RAJARISOA Fara
Ny Komitin’ny Tafo
Ny Vaomieran’ny Jobily faha 20 taona


flyer boky pasteur

Fiche de suivi à télécharger

 

Imprimer E-mail