Message du pasteur

Pasteur Clément RAKOTO

Dila izay ny Taona 2015. Maro ny zava-nitranga nandritra izany taona iray manontolo izany : ny nahafaly, ny nahasosotra, ny nampalahelo koa aza. Efa nisantarantsika mianakavy indray ity ny Taombaovao 2016 tamin’ny alalan’ny Fanokanana sy Fandraisan-tanana ny diakona sy ny Mpiandraikitra Sampana eto amin’ny Fiangonana. Vaninandro hafa indray izao no mivelatra eto anoloantsika. Fampahatsiahivana ny Fahazavana tokony horaisina no hafatra nampahatsiahivin’ny Krismasy, hatramin’ny Taombaovao, izay nandraisantsika ny Tenin’Andriamanitra nentin’ny Filohan’ny FPMA.

Hoan’ny Fiangonana, hoan’ny tsirairay avy
Amin’ny tonon-taona toy itony tokoa mantsy no anombohantsika, ianarantsika mampihatra izay fampianarana, fanamboarana, fanitsiana, fanatsarana, sns…Midika izany hoe :mandeha amin’ny Fahazavana izany isika izao rehefa nohazavain’ny Krismasy 2015. Izany tokoa ve ? Ny Fahazavana iainantsika mpino no Fahazavana iainan’ny Fiangonana, saingy raisintsika mpino aloha izany mba hahatonga azy ho raisin’ny Fiangonana.

Vokany eo amin’ny endriny, toetrany
Raha sanatria tsy mandray izany isika, dia tsy afaka handray kosa ny Fiangonana. Raha sanatria koa ny sasany ihany no mandray ary ny hafa kosa tsy mandray dia maloka ila izany ny Fiangonana. Araka izany dia mazava hoazy fa mitombo ny aizina ao aminy raha tsy taitra ny tompon’andraikitra tokony hitondra Fahazavana ho azy. Mbola sehatry ny Asa anatin’ny Fiangonana izany, nefa fantatsika tsara fa izao tontolo izao dia tokony ho any ivelan’ny Fiangonana. Izao endri-javatra izao no manazava amintsika ny fiangonana miady an-trano indraindray : ny sasany mazava ary te hijanona hoamin’izany ; ny hafa kosa maizina ka te hijanona hoamin’izany.

Lire la suite

Imprimer E-mail

Présentation

La Fpma de Lyon croit en JESUS CHRIST, SEIGNEUR et DIEU, UNIQUE SAUVEUR selon les Saintes Ecritures. Elle a pour objectifs le développement et le plein épanouissement de ses membres selon l’Esprit de Dieu. Sa mission est d’annoncer l’Evangile de Jésus Christ. 

Le CONSEIL PAROISSIAL, (son organe d’administration) 

  • met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale des membres Responsables
  • veille sur la vie spirituelle et financière de la paroisse ainsi que sur ses actes de témoignages

Lire la suite

Imprimer E-mail

Histoire

TANTARAN’NY FPMA - LYON

1. Daty niorenan’ny Tafo :

Isan’ireo Tafo niorina ho FPMA hatrany am-boalohany ny FPMA – Lyon. Niato anefa ny fisiany teo anelanelan’ny taona 1976 sy 1980. Tamin’ny andro Fiakarana (Ascension) 1981 indray no “fahateraham-baovaony”.

Espace-Bancel-Lyon

 

Lire la suite

Imprimer E-mail