[ FPMA Grenoble ] - Filazana manjo, fianakaviana RANDRIANANTOANDRO

“Mangina aho ka tsy miloa-bava fa Ianao no nanao izao”
(Teny nofinidin’ny Fianakaviana ao amin’ny Salamo 39.9)

Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa nantsoin’ny Ray ho eo anilany, ny 13 desambra 2020:

Fanja Mirella ANDRIATSIVOH RANDRIANANTOANDRO (55 taona)

- zanak’i Rtoa Voahangy RANDRIANANTOANDRO, raiamandreny lehibe eto amin’ny Tafo FPMA Grenoble,
- rahavavin-dRtoa Brigitte RASOLOFONIAINA, Filoha Mpanampy eto amin’ny Tafo FPMA Grenoble,
- anakavy (cousine) an’Atoa Ando RAMANANANJANARY, Mpitantsoratra eto amin’ny Tafo FPMA Grenoble.
Ny fandaminana samihafa dia hampitaina aoriana fa mangataka ny rehetra mba hitondra am-bavaka ny fianakaviana. Azontsika hatao ny mitondra teny fampiononana amin’ny mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Ny fanirian’ny fianakaviana dia ny handevenana ny razana any Madagasikara. Koa ho fiatrehana izany dia tsy misalasala ny fianakaviana mitodika amin’ny fahalalahan-tànan’ny rehetra. Koa araky ny Soratra Masina hoe: « mifampitondrà izay mavesatra ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn’i Kristy » (Galatiana 6.2), dia mankasitra anareo amin’ny famangiana sy fanampiana amin’ny alalan’ny

CHEQUE A L’ORDRE DE MEGAN ANDRIANTSIVOH
Adresse: 33 Rue du Général de Gaulle 94290 Villeneuve Le Roi

Na CAGNOTTE LEETCHI :
https://www.leetchi.com/c/famangyana-fanja-mirella-andriatsivoh-randrianantoandro

Manonona ny Fiadanan’ny Tompo ho aminareo.

Rado Tsilavo RAKOTONIRINA
Filohan'ny Tafo (President) | FPMA Grenoble

 

Imprimer E-mail

Tombola FATSATS 2020

"Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, Fa aza miankina amin'ny fahalalanao;
Maneke Azy amin'ny alehanao rehetra, Fa Izy handamina ny lalanao," Ohabolana 3:5-6

"Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers." Proverbes 3:5-6

Cette année, le FATSATS vous invite à participer à son tombola, en remplacement du vokatra initialement prévu au Zaika Be de novembre qui a été annulé. Pour cela chaque tafo a reçu des tickets à vendre pour 2€ l'unité. Les lots à gagner sont des dons apportés par nous-même. Y sont déjà, des tableaux de peintres, des coffrets smartbox, etc ...

Pour nous FPMA Lyon :
Achats de tickets
Ci-dessous la page où nous pourrons acheter nos tickets. Attention à bien lire la marche à suivre.
Collecte de dons
Des diacres seront disponibles à chaque début et fin de culte pour les recevoir dans le hall de l'EPTM.

Tirages au sort, dimanche 3 janvier 2021.

Le FATSATS vous remercie déjà de votre participation.

FlyerTombolaFATSATS

Participer au TOMBOLA FATSATS

 

Imprimer E-mail