Filazana manjo - fianakaviana RAZAKARIVONY

Mampandre anareo izahay fa ny reninay

RAVAOARINANAHARY
maman'i Hanitra

vady navelan' i RAMAROSON Jean de Dieu dia nantsoin'ny Ray nody any Aminy androany Zoma 24/07/2020, teo amin'ny faha 93 taona.
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany, Izy no mandahatra ny zavatra rehetra.

Ny razana dia alevina rahampitso ihany, sabotsy 25 jolay.

Ny fianakaviana RAZAKARIVONY.

Famangiana : alahady 06/09/2020

 

Entraide protestante - Covid 19, aides pour Madagascar

entraidePcovid19Mada2

Ci-dessous, le RIB si vous préférez faire un virement – Notez « COVID 19 SOS Madagascar ». Vos prières et vos dons pour les pauvres de Madagascar sont pour le Seigneur. 

"Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites."  Matthieu 25:40

Au nom du Bureau Régional et de la région FATSATS,
Rafidinarivo, Fidy - Président FPMA SUD EST

entraidePcovid19MadaRIB

 

Filazana manjo - FPMA Nice, fianakaviana RAZAFITSOMA

"Fa Kristy no anton'ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony." (Filipiana 1 : 21)

Ry Havana,
Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo ny niantsoan’Andriamanitra ny Mpanompony

RAZAFITSOMA Antoine Christophe
MPIANDRY

Mpandray ny Fanasan’ny Tompo, Filoha Mpanampy Sampana Fifohazana, Mpampianatra Sekoly Alahady, Mpampianatra Sekoly Alahadin’ny Olon-dehibe, Mpikambana ao amin'ny Antoko Mpihira Akon’ny Fiderana eto amin'ny Tafo Nice. Animateur (teo aloha) : Sampana Sekoly Alahady nasiônaly.

Ny razana dia hampodiana sy halevina any Madagasikara.
Holazaina ao aoriana ny fandaminana rehetra.

Lien "cagnotte" : https://www.leetchi.com/c/soutien-a-la-famille-razafitsoma

Maniry ny fitondranareo ny fianakaviana sy ny Fiangonana amim-bavaka.
Amin’ny anaran’ny fianakaviana sy ny FPMA Nice,
RAJARISOA Faralalao, Mpitandrina
RAKOTOMALALA Bakoly, Filoha

Filazana manjo - fianakaviana RANDRIANAIVO DAVID

C'est avec une immense tristesse que nous vous informons le décès de notre père RANDRIANAIVO David, le 16 juillet 2020. La cérémonie a eu lieu le jour même à l'église FJKM Ambohimanjaka Fiorenana.
Oninaina et Bariniaina RANDRIANAIVO DAVID
Famangiana : alahady 2 aogositra ao @ EPTM
Faire part RANDRIANAIVO David

Filazana manjo - fianakaviana RAMONJA

Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo havana sy tapaka ary namana rehetra fa ny hava-malalanay :
Professeur RAMONJA Jean-Marie

dia nodimandry ny Alakamisy 16 jolay 2020 tany Fianarantsoa - Faritra Matsiatra Ambony.

Ny fanafenana ao amin'ny fansandrazany dia natao ny Asabotsy 18 jolay 2020, tany Amboakitsy Fanjakana  ISANDRA.

Hoy :
Ny vadiny : RAMONJA Clarisse
Ny zanany : RAMONJA Fenohery mivady sy ny zanany
                  RAMONJA Rivohery 
Ny iraitampo aminy
Ny iraitampo amin'ny vadiny
Ny fianakaviana manontolo

Ny fokontany Amboaloboka - Fianarantsoa
Ny Fiangonana Amboakitsy Fanjakana - ISANDRA

" Efa niady ny ady tsara aho : nahatanteraka ny fihazakazahana aho ; nitahiry ny finoana aho "
2 Timoty 4 : 7 

Ny famangiana dia ho tanterahina ao @ EPTM ny alahady 2 aogositra.