Assemblée Générale 2020

Antsoina ny mpikambana rehetra ato @ny FPMA Lyon @ fivoriana Assemblée Générale ny alahady 27 septambra 2020 ho avy izao, aorian'ny fotoampivavahana @ 3 ora sy sasany ao @ EPTM.
Ho dinihana @ io :
- Toe-bola 2019
- Teti-bola 2020
- Fijoroan'ny Sampana Lehilahy Kristiana

Tous les membres de la FPMA Lyon sont conviés à l'Assemblée Générale du dimanche 27 septembre 2020, après le culte qui commencera à 15h30.
Ordre du jour :
- Bilan 2019
- Budget 2020
- Mise en place du Sampana Lehilahy Kristiana

Imprimer E-mail

Filazana manjo - Fianakaviana RAJAOFETRA

«Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako Aho.»
‭‭Isaia‬ ‭41:10‬ ‭

Sitraky ny Tompo ny niantsoany ny zanany :

RAJAOFETRA Seta Marcel

tamin’ny alatsinainy 22 jona 2020
teo amin’ny faha 66 taonany.

hoy
Josie - Mitia sy Maria - Miangaly - Serge RAJAOFETRA

Ho tanterahana ny talata 23 jona ny fotoana fandevenana aorian’ny fotoana fisaorana an’ Andriamanitra.
Misaotra amin’ny fitondranareo am-bavaka.

Famangiana alahady 5 jiolay

FPSeta familleRajaofetra

Imprimer E-mail