Annonces - dim 17/05/2020

FPMA Fatsats

Filazana manjo - Famille Pst Jules RAKOTONANAHARY

« Tompo ô, efa fonenanay hatramin’ny taranaka rehetra Ianao » Salamo 90:1

Teny nofinidin’ny fianakaviana Amin’ny alahelo ary koa amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ao amin’ny Kristy Jesoa no ampandrenesana anareo fa
RAKOTONANAHARY JEAN PAUL
Loholona
Dia nantsoin’ny Ray hody any aminy ny sabotsy 9 mey Rehefa nivahiny 84 taona tety an-tany.

Ray niteraka an’Atoa RAKOTONANAHARY Tantely sy Landy mianakavy
Iray tampo amin’i
- Pasteur Jules sy Miriama RAKOTONANANAHARY, raiben’ireo zanaka aman-jafiny.
- Rtoa RANAIVOARIMANANA Bernadette, raiben’ireo zanaka aman-jafiny.

Connexions sur ce lien

Fiangonana Lyon

Cultes en ligne

Les cultes continueront en ligne jusqu'à nouvel ordre, durant le confinemant.
Toutes les infos concernant l'église sont disponibles au fur et à mesure sur le site : les cultes, les activités à distance des sampana, etc...

Pour toute information complémentaire, les contacts sont disponibles ici.

Rakitra - complément d'infos

Tous les moyens sont disponibles sur ce post.

Hitanao eto ihany koa ny RDVs hafa miarak@ sampana.

Imprimer E-mail

Annonces - dim 10/05/2020

FPMA Nasionaly

News

Les nouvelles concernangt les cultes, formation, etc... de la FPMA Nationale sont disponibles sur cette page : https://fpma.church/fpma/news/index.html

Taratasy fisaorana - Famille RANAIVOSON

Ho an'ny Mpitandrina Clément RAKOTO
Ho an' Andriamatoa Alexandre DEBION
Ho an'ny tafo FPMA Lyon 

Ry havana mpiara-manompo,

Izahay fianakavian'Itompokolahy RAMAMONJISOA André dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana feno anareo, niara-niombom-po, nitrotro ambavaka, nampahery tamin'ny alalan'ny teny feno fitiavana, feno fahatsaram-panahy, ary feno fampanantenana, noho ny fahalasanan'ny rainay. 

Tsy ambava fotsiny fa dia nohamarininareo amin'ny fomba maro samihafa ilay fitenenana hoe "Efa iray ihany isika ao amin'i Kristy Jesosy", izay tena tsapanay tokoa tamin'izao fotoana maloka izao.
Tsy ho voavalinay izao ataonareo izao fa dia ny Tompo manankarem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo ary koa homba sy hitahy ny tokantranonareo.
Misaotra Tompoko.
 
Heriharijaona RANAIVOSON
Faire part Ramamonjisoa

Fiangonana Lyon

Cultes en ligne

Les cultes continueront en ligne jusqu'à nouvel ordre, durant le confinemant.
Toutes les infos concernant l'église sont disponibles au fur et à mesure sur le site : les cultes, les activités à distance des sampana, etc...

Pour toute information complémentaire, les contacts sont disponibles ici.

Rakitra - complément d'infos

Tous les moyens sont disponibles sur ce post.

Sampana

SVK

masqueSVK
Le SVK LYON fait don de masques en tissu aux paroissiens du FPMA LYON.
Les quantités sont très limitées. 
Merci de vous rapprocher de Ny Aina pour les récupérer (tél. 06 61 55 00 60)

Fifohazana

Mitohy ny fiarahana mandinika ny tenin'ny Soratra Masina miaraka @ sampana fifohazana sy ny Mpitandrina isaky ny zoma.
Ho itanao miandalana @ site-n'ny fiangonana ny numéro confcall @ izany. 

Hitanao eto ihany koa ny RDVs hafa miarak@ sampana.

Imprimer E-mail

Annonces - dim 03/05/2020

FPMA Nasionaly

AMF

«Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.»
Matthieu 5:16

L’AMF national a réalisé une première «  vidéo confinement » pour les 30 ans de ChœurUni afin de louer ensemble le Seigneur malgré la situation et de continuer sa mission autrement.
Des choristes de toute la France ont participé.

https://youtu.be/nZqBoNxxsU0

Il s’agit d’un chant qui était  prévu dans le répertoire de ChoeurUni 2020 « Asandrato re ny feo » écrit par Ramarlina Fanja, chef de chœur de l’AMF Vincennes.

FPMA FATSATS

FPMA Nice

Manasa anareo izahay hiara-hiombona aminay amin’ny rojom-bavaka izay hatao isanandro, ho an’ny raiamandreny Mpitandrina Randriamanantsoa Zozo, izay marary mafy eny amin’ny hopitaly.
Plus d'infos disponible sur ce post.

Fiangonana Lyon

Cultes en ligne

Les cultes continueront en ligne jusqu'à nouvel ordre, durant le confinemant.
Toutes les infos concernant l'église sont disponibles au fur et à mesure sur le site : les cultes, les activités à distance des sampana, etc...

Pour toute informations complémentaires, les contacts sont disponibles ici.

Rakitra - complément d'infos

Tous les moyens sont disponibles sur ce post.

Sampana

SVK

Prochaine réunion mensuelle : samedi 9 mai 2020 à 16h30.

STK

RDV le 9 mai pour le Samedi des Confinés avec toute la région ! 

On espère que chacun continue de profiter de ce confinement pour se rapprocher de Christ comme jamais auparavant. Mais une fois que l'on sera déconfiné, que se passera-t-il ? On dédiera moins de temps à notre Seigneur ? On sera pris dans notre train de vie habituel ? 

Pour éviter cela, rejoins toute la région pour vivre les moments de partage, d'ateliers tournants et de témoignage sur le thème : Déconfiné sans régresser en Christ.

En visioconférence sur Zoom, nous serons aussi ravis d'accueillir les jeunes de nos régions-soeurs. Plus d'infos à venir sur la page facebook de la STK FPMA Fatsats, restez connectés !

Samedi des confinés

Fifohazana

Mitohy ny fiarahana mandinika ny tenin'ny Soratra Masina miaraka @ sampana fifohazana sy ny Mpitandrina isaky ny zoma.
Ho itanao miandalana @ site-n'ny fiangonana ny numéro confcall @ izany. 

Imprimer E-mail

Annonces - dim 26/04/2020

FPMA FATSATS

FPMA Nice - Jobily 25 taona

Taon-JOBILYFPMA NICE 25 TAONA
Past ZOZO RANDRIAMANANTSOA 20 TAONA nitandremana 10 TAONA maha mpitandrina FPMA NICE

Manasa anareo HIDERA sy HISAOTRA an’Andriamanitra mandritra ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE,
Ny Alahady 26 Apr 2020 10h30* & 15h*

Connexion aux cultes

Fiangonana Lyon

Filazana manjo - fianakaviana Razafinjoelina

«Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray.»
‭‭Jaona‬ ‭11:25‬
 
Amin’ny finoana amin’ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hampandrenesana anareo ny nahalasana an’
Andriamatoa RAMORAMANIRY Aimé Zafinjoelina 
Dadan’i Solofo sy Fabiannie Razafinjoelina
 
Ny alarobia 22 aprily 2020 rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany.
Mampahery sy mitondra am-bavaka ny fianakaviana isika manoloana izao fotoana fisedrana ho azy izao.
Ny andinindininy dia mbola hampitaina amin’ny manaraka.
 
manjoRazafinjoelina

Ny nofony dia hiala ao amin’ny Lot II B 70 Ter ARJ Amboditsiry ny Asabotsy 25 Aprily 2020 amin’ny 07 ora maraina ary ho entina any Ambanitanana Fandriana. Mialohan’ny hametrahana azy ao amin’ny fasandrazana ao Ambanitanana ihany ny 26 aprily dia hisy ny fotoampivavahana izay fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra amin’ny 1 ora sy sasany.

Imprimer E-mail

Annonces - dim 19/04/2020

FPMA Nationale

Application mobile

La FPMA a sortie une application mobile afin de faciliter toutes ses communications.
Plus d'infos disponible sur ce post.

Fiangonana Lyon

Cultes en ligne

Les cultes continueront en ligne jusqu'à nouvel ordre, durant le confinemant.
Toutes les infos concernant l'église sont disponibles au fur et à mesure sur le site : les cultes, les activités à distance des sampana, etc...

Pour toute informations complémentaires, les contacts sont disponibles ici.

Rakitra - complément d'infos

Tous les moyens sont disponibles sur ce post.

Taratasy fisaorana - fianakaviana Razakarivony

‌Tanteraka soaman-tsara ny 02 Aprily lasa teo ny incinération ny mpiray tampo aminay  Ramatoa RAVAOMANANA

Céline. Fisaorana no atolotray anareo rehetra izay nitondra am-bavaka  sy nampahaery ary nampionona anay tamin'
ireny fotoana ireny. Ny Tompo Jesoa ilay efa naharesy ny fahafatesana ho amintsika rehetra.

Ny famangiana dia ho tanterahina aorian'ny confinement.

Ny fianakaviana RAZAKARIVONY

Filazana manjo - fianakaviana Raminosoa

"Fa raha izaho kosa, dia ny famindramponao no itokiako ; Ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Hihira ho an'i Jehovah aho, satria nanisy soa ahy Izy." Salamo 13; 5-6

Ry havana,
Noho ny fihavanana  sy ny maha mpiray tampo antsika ao amin'i Jesoa Kristy, dia mampandre anareo ny nahalasanan'ny zandry malalanay ,Rémi Rasamoelison ( anadahin'i Clarisse) tany Madagasikara, ny alatsinainy 13 aprily 2020 lasa teo.
Ny fianakaviana Clarisse sy Victor Raminosoa

Ny famangiana ny fianakaviana dia ho tanterahina aorian'ny confinement

Sampana

Fifohazana

Mitohy ny fiarahana mandinika ny tenin'ny Soratra Masina miaraka @ sampana fifohazana sy ny Mpitandrina isaky ny zoma.
Ho itanao miandalana @ site-n'ny fiangonana ny numéro confcall @ izany. 

Imprimer E-mail